Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Europa 2020 -strategin : Finlands nationella reformprogram, våren 2020
Julkaistu

05.06.2020

ISBN

978-952-367-306-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-306-9

Asiasanat ja teemat

EU, finanspolitiken, sysselsättning, forsknings- och utveckling, klimat, utbildning, fattigdom

Sivumäärä

60

Info

Europeiska rådet antog en tillväxt- och sysselsättningsstrategi år 2010. Visionen i strategin Europa 2020 är smart och hållbar tillväxt för alla. I strategin fastställs mål för hela EU när det gäller sysselsättning, utgifterna för forsknings- och utveckling, klimatåtgärder, utbildning och fattigdomsbekämpning. Varje medlemsstat fastställer motsvarande nationella mål. Finlands nationella mål är att höja sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar till 78 procent, att använda 4 procent av BNP för forsknings- och utvecklingsutgifter, att uppnå de inom EU överenskomna klimat- och energimålen, att hålla andelen 30–34-åringar med högskoleexamen på 42 procent, att minska andelen 18–24-åringar som avbryter sin skolgång i förtid till 8 procent samt att minska antalet människor som riskerar leva i fattigdom eller utanförskap.

Europeiska unionens råd antar rekommendationer för samtliga medlemsländer i syfte att styra det nationella beslutsfattandet i en tillväxt- och sysselsättningsfrämjande riktning. 2019 fick Finland rekommendationer som handlar om den offentliga ekonomins hållbarhet, om bättre kostnadseffektivitet i social- och hälsotjänsterna, vidareutveckling av service riktad till arbetssökande och personer som står utanför arbetsmarknaden, bättre incitament för att ta emot arbete, främjande av investeringar i forsknings- och utveckling, koldioxidsnål ekonomi och hållbara transporter samt bättre uppföljning av hushållens skuldsättning.

I Finlands nationella program beskrivs vilka åtgärder regeringen har vidtagit för att uppnå de nationella målen och hur man reagerat på EU:s rekommendationer.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy