Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Coronakrisens konsekvenser och en plan för en hybridstrategi för hantering av epidemin Exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppens rapport, fas 1

Julkaistu:04.06.2020
ISBN:978-952-287-863-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-863-2
Asiasanat ja teemat:covid-19-epidemin, coronavirus, epidemier, hybridstrategi, begränsningsåtgärder
Sivumäärä:108
Info:

På grund av coronavirusutbrottet har det i Finland införts åtgärder som begränsar medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och vars syfte har varit att trygga befolkningens hälsa samt hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga. Genom begränsningsåtgärder och rekommendationer har man lyckats tygla epidemins framfart och skydda riskgrupper. Detta har dock haft skadliga sociala och ekonomiska konsekvenser.

I Finland är det möjligt att stegvis övergå till nästa fas i bekämpningen av epidemin. I hybridstrategin för hantering av epidemin kan omfattande begränsningsåtgärder ersättas med mer riktade åtgärder. När begränsningsåtgärder gradvis slopas måste utvecklingen av antalet fall och belastningen på hälso- och sjukvården följas noggrant.

Besluten om begränsningsåtgärder fattas utifrån en helhetsbedömning med beaktande av de epidemiologiska och samhälleliga konsekvenserna av olika alternativ samt de rättsliga ramarna för besluten. I hybridstrategin stöder man sig förutom på hanteringen av begränsningsåtgärder även på principen om att testa, spåra, isolera och vårda samt på att de goda hygienvanor som tillämpats under epidemin fortsätter.

När begränsningsåtgärder gradvis slopas måste utvecklingen av antalet fall och belastningen på hälso- och sjukvården följas noggrant.Det är nödvändigt att möjligheten att återinföra begränsningar eller besluta om nya åtgärder bevaras. Viruset cirkulerar fortfarande både i Finland och annanstans i världen, och största delen av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Detta innebär ett hot om att epidemin tar fart på nytt.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto