Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Regional inventering av snöspår efter varg : Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund

Julkaistu:02.06.2020
ISBN:978-952-366-194-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-194-3
Asiasanat ja teemat:observationer
Sivumäärä:26
Info:

Jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet och Finlands Jägarförbund ordnade i februari 2020 en gemensam inventering av snöspår efter varg. I inventeringen deltog sammanlagt 765 frivilliga. Inventeringen genomfördes i älgskötselområdet Kusten-Österbotten–Österbotten 3 och i de norra delarna av Satakunta.

Målet för inventeringen var att få information om vargar, vargarnas rörelser och revir vid inventeringstidpunkten. Ett ytterligare mål för den gemensamma inventeringen var att öka dialogen och förtroendet särskilt mellan jägare och viltförvaltningen samt forskningen.

Planeringen av inventeringen inleddes i december 2019 och i januari ordnades kurser för inventerare, spårkontrollanter och inventeringschefer. I samband med inventeringen i februari samlades också avföringsprover från vargar för DNA-analyser. I enskilda inventeringar av denna typ deltar typiskt flera hundra frivilliga medhjälpare och inventeringarna kan genomföras bara under vissa väder- och inventeringsförhållanden.

I rapportens första kapitel beskrivs bakgrunden till inventeringen i februari 2020. I det andra kapitlet beskrivs vilka förberedelser deltagarna gjorde före inventeringen, hur de genomförde inventeringen och hur responsmötet var ordnat. I det tredje kapitlet presenteras inventeringsdagens resultat. I de sista kapitlen presenteras responsen på inventeringen och analyseras kort kraven på och tankar om att ordna inventeringar.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto