Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän loppuraportti

Julkaistu:01.06.2020
ISBN:978-952-259-846-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-846-2
Asiasanat ja teemat:myymälävarkaus, rikosasiat, rikosoikeus, rikokset, rikoksentorjunta
Sivumäärä:28
Info:

Rikoksentorjuntaneuvosto asetti myymälävarkauksien ehkäisyä kehittävän työryhmän toimikaudelle 1.3.2019-28.2.2020. Asetetun työryhmän tavoitteena oli koota tietoa myymälävarkauksien tilanteesta ja erityispiirteistä Suomessa ja tehdä ehdotus niiden vähentämiseksi.

Työryhmän tehtävänä oli:

1. Koota tietoa myymälävarkauksien tilanteesta (esim. tekijäryhmät, alueelliset erot, tuotteet) Suomessa.

2. Selvittää ja kerätä hyviä käytäntöjä ja menetelmiä myymälävarkauksien vähentämiseksi.

3. Kerätä taustatietoa vaikuttavaksi todetuista keinoista myymälävarkauksien vähentämiseksi vuonna 2020 toteutettavaa Kaupan liiton viestintää varten.

4. Selvittää lainsäädännön ja viranomaismenettelyn toimivuutta.

5. Kartoittaa yritysten toimet myymäläturvallisuuden ja -varkauksien ehkäisyn kehittämiseksi.

6. Valmistella aiheesta raportti ja ehdotus jatkotoimiksi.

Työryhmä kävi läpi myymälävarkauksien tekijöitä, tapauksia ja yleisyyttä muun muassa yritysuhritutkimusten, rikostilastojen ja kauppaliikkeiden tuottaminen tilastojen avulla.

Työryhmä ehdotti useita hyviä käytänteitä, toimintamalleja ja yhteistyön tiivistämistä kaupan alan toimijoiden ja viranomaisten kesken. Suositukset on jaoteltu kolmeen pääryhmään: toimijoiden välisen vuorovaikutuksen edistäminen, toimintamallien kehittäminen ja tukimateriaalien tuottaminen.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto