Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Toimeentulotukiasioiden oikeudellinen asiantuntijatyöryhmä : Työryhmän loppuraportti
Julkaistu

28.05.2020

ISBN

978-952-00-9694-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9694-6

Asiasanat ja teemat

toimeentulotuki, sosiaaliturva, sosiaalihuolto

Sivumäärä

41

Info

Toimeentulotukilain soveltaminen on muuttunut vuoden 2017 alusta lukien, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan vastuulle. Kunnille jäi edelleen vastuulleen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Työryhmän työssä on käsitelty sitä, miten nykyinen lainsäädäntö ja sen tavoitteet toteutuvat kahden toimeenpanijan mallissa sekä mitä kehittämistarpeita tilanteeseen liittyy.

Toimeentulotukilaissa toimeentulotuki muodostaa edelleen kokonaisuuden. Toimeentulotuki on määritelty sosiaalihuoltoon kuuluvaksi viimesijaiseksi taloudelliseksi tueksi, mikä koskee myös perustoimeentulotukea. Kela-siirrossa perustoimeentulotuki siirtyi Kelan itsenäiseen päätösvaltaan ja se irtautui sosiaalihuollon muusta päätöksenteosta. Lainsäädännön ja toimeenpanon haasteet kohdistuvan erityisesti niihin tilanteisiin, joissa edellytetään Kelan perustoimeentulotuen, kuntien täydentävän toimeentulotuen sekä sosiaalityön yhteistyötä. Se, miten tuen eri osat käytännössä tällä hetkellä nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja tukevat käytännön sosiaalityötä sekä asiakkaan itsenäistä suoriutumista, vaatisi jatkossa tarkempaa tarkastelua. Perustoimeentulotukiasian käsittely on nyt etäämmällä sosiaalityöstä ja haasteet koskevat niitä asiakkaita, joilla on muukin kuin vain taloudellisen tuen tarve.

Työryhmä nostaa esiin selvittämistä vaativia kysymyksiä sekä esittää näkökohtia, jotka tulisi ottaa huomioon toimeentulotukea edelleen kehitettäessä. Mitä perustavanlaatuisempia muutoksia toimeentulotukilainsäädäntöön halutaan tehdä, sitä todennäköisemmin niillä voi olla vaikutusta myös toimeentulotuen rooliin viimesijaisena tukimuotona suhteessa perustuslakiin ja muihin järjestelmiin.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy