Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla : Raportti kyselyn vastauksista
Julkaistu

26.05.2020

ISBN

978-952-287-902-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-902-8

Asiasanat ja teemat

taide, kulttuuri, luovat toimialat, koronavirukset

Sivumäärä

30

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti 20.4.-26.4.2020 kyselyn koronapandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kyselystä saatavien tietojen avulla ministeriö pyrki muodostamaan ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen vaikutuksista toimialalla.

Kyselyn tulosten perusteella koronapandemia on vaarantanut oleellisesti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaa. Tilanteen ei arvioida lähiaikoina parantuvan. Kyselyyn vastasi n. 1600 toimialan toimijaa, ja heidän arvioihinsa perustuvat yhteenlasketut nettotulonmenetyksensä kevään osalta ovat noin 130 miljoonaa euroa. Todellisuudessa summa on suurempi, sillä vastaajat edustavat vain osaa alasta.

Arvioitaessa koronapandemian vaikutuksia toimintaan tähän saakka, puolet vastaajista katsoi toimintansa vaarantuneen olennaisesti. Yhdelle neljännekselle vastaajista pandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia toimintaan ja yhdelle neljännekselle vain pieniä muutoksia. Vastaajat arvioivat tilanteen muuttuvan huonommaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana, mutta paranevan loppuvuonna.

Vastausten edustavuus vaihtelee taiteenaloittain, mikä vaikeuttaa alojen keskinäistä vertailua.

Hinta

18,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy