Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Koronapandemian vaikutukset kulttuurialalla : Raportti kyselyn vastauksista

Julkaistu:26.05.2020
ISBN:978-952-287-902-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-902-8
Asiasanat ja teemat:taide, kulttuuri, luovat toimialat, koronavirukset
Sivumäärä:27
Info:

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti 20.4.-26.4.2020 kyselyn koronapandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden toimintaan. Kyselystä saatavien tietojen avulla ministeriö pyrki muodostamaan ajantasaista tilannekuvaa poikkeustilanteen vaikutuksista toimialalla.

Kyselyn tulosten perusteella koronapandemia on vaarantanut oleellisesti taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaa. Tilanteen ei arvioida lähiaikoina parantuvan. Kyselyyn vastasi n. 1600 toimialan toimijaa, ja heidän arvioihinsa perustuvat yhteenlasketut nettotulonmenetyksensä kevään osalta ovat noin 130 miljoonaa euroa. Todellisuudessa summa on suurempi, sillä vastaajat edustavat vain osaa alasta.

Arvioitaessa koronapandemian vaikutuksia toimintaan tähän saakka, puolet vastaajista katsoi toimintansa vaarantuneen olennaisesti. Yhdelle neljännekselle vastaajista pandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia toimintaan ja yhdelle neljännekselle vain pieniä muutoksia. Vastaajat arvioivat tilanteen muuttuvan huonommaksi seuraavan kolmen kuukauden aikana, mutta paranevan loppuvuonna.

Vastausten edustavuus vaihtelee taiteenaloittain, mikä vaikeuttaa alojen keskinäistä vertailua.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto