Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Rekommendation för en informationshanteringsmodell

Julkaistu:19.05.2020
ISBN:978-952-367-321-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-321-2
Asiasanat ja teemat:Nämnder, modeller (prestationer), informationshanteringsnämnden, informationshanteringslagen, verksamhetsmiljö, verksamhet, offentlig förvaltning, informationshantering
Sivumäärä:32
Info:

Denna rekommendation är informationshanteringsnämndens rekommendation för en informationshanteringsmodell enligt informationshanteringslagen. Syftet med rekommendationen är att stödja dem som tillämpar lagen att upprätta och använda en informationshanteringsmodell. Informationshanteringsenheterna ska upprätta en i informationshanteringslagen föreskriven informationshanterings-

modell före utgången av 2020.

Rekommendationen är inte bindande, utan den ger handledning i hur informationshanteringsenheten kan uppfylla de föreskrivna kraven.

Informationshanteringsnämnden antog rekommendationen 26 mars 2020.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto