Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2020–2023

Julkaistu:19.05.2020
ISBN:978-952-324-633-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-633-1
Asiasanat ja teemat:hallinto, lainvalmistelu, lainsäädäntöhanke
Sivumäärä:90
Info:

Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2020-2023 sisältää tietoja ministeriössä käynnissä olevista ja vuosina 2020-2023 käynnistyvistä lainsäädäntöhankkeista. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy myös tietoja ministeriön toimialan EU-säädöshankkeista, kansainvälisiä sopimuksia koskevista hankkeista, sisäministeriön kannalta erityisen merkittävistä muiden ministeriöiden säädöshankkeista sekä eduskunnalle annettavista selonteoista ja selvityksistä.

Lisätietoja lainsäädäntöhankkeista on sisäministeriön internet-sivuilla (www.intermin.fi) ja valtioneuvoston internet-sivuilla (www.valtioneuvosto.fi/

hankkeet).

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto