Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Programmet för arbetsförmåga 2020–2022 : Program och projekthandbok

Julkaistu:08.05.2020
ISBN:978-952-00-5405-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5405-2
Asiasanat ja teemat:partiellt arbetsföra, arbetsförmåga, funktionsförmåga, sysselsättning, stödd sysselsättning, kundorientering
Sivumäärä:53
Info:

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering genomförs ett program för arbetsförmåga som riktar sig till arbetslösa personer som är partiellt arbetsföra. Programmet är ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och arbets- och näringsministeriet (ANM). För social- och hälsovårdsministeriets del genomförs programmet inom projekt som beviljas statsunderstöd. Det sammanlagda maximala beloppet som delas ut 2020 är 12 miljoner euro.

I denna publikation beskrivs de mål och åtgärder som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för i programmet för arbetsförmåga (del 1: Programmet för arbetsförmåga) samt ges anvisningar för ansökan om och förvaltning av statsunderstöd för projekt som inleds inom ramen för programmet (del 2: Ansökningsguide för programmet för arbetsförmåga).

Målet med programmet för arbetsförmåga är att få individernas befintliga arbetsförmåga i bruk genom att stödja arbets- och funktionsförmågan och sysselsättningen samt genom att förebygga arbetsoförmåga. Social- och hälsovårdsministeriet stöder utvecklandet och genomförandet av verksamhet i enlighet med målen i programmet för arbetsförmåga genom att bevilja statsunderstöd för projekt som kan genomföras av en kommun eller samkommun. De åtgärdshelheter som stöds med statsunderstöd är: 1. stöd för arbetsförmågan som en del av framtidens social- och hälsocentral och 2. metoder för stödd sysselsättning.

Servicesystemet för att stödja arbetsförmågan består huvudsakligen av social-, hälso- och rehabiliteringstjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Programmet har ett starkt samband med programmet Framtidens social- och hälsocentral, strukturreformen inom social- och hälsovården och reformen av den sociala tryggheten.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto