Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lapsilähtöinen budjetointi

Julkaistu:06.05.2020
ISBN:978-952-287-924-0
URN:http://urn.fi/978-952-287-924-0
Asiasanat ja teemat:lapsibudjetointi, väestölähtöinen budjetointi, lasten oikeudet, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:122
Info:

Tässä selvityksessä analysoitiin valtion vuoden 2020 budjetti sekä kolmen pilottikunnan vuoden 2018 tuloslaskelmat lapsibudjetoinnin menetelmin. Analyysilla vastattiin kysymykseen siitä, mikä osuus valtionhallinnon ja pilottikuntien määrärahoista kohdistuu lapsiin ja lapsiperheisiin. Selvityksessä rakennettiin lapsibudjetoinnin viitekehys edesauttamaan lapsibudjetoinnin käyttöönottoa osana valtiontalouden budjettiprosessia sekä kuntien talousjohtamista. Lisäksi selvityksessä tuotettiin kuntien ja kuntayhtymien käyttöön malli lapsibudjetoinnin verkkotyökalusta.

Lapsibudjetointi tuottaa tietoa siitä, mikä osuus julkisista varoista käytetään lapsiin, ovatko nämä resurssit linjassa suhteessa lasten hyvinvoinnille asetettuihin tavoitteisiin ja mitkä ovat kohdistettujen resurssien ja niiden jakoperiaatteiden vaikutukset lasten hyvinvointiin ja oikeuksiin. Lapsibudjetointi on ennen kaikkea palveluiden järjestäjän tiedolla johtamisen väline, joka auttaa hahmottamaan julkisin varoin kustannettua palveluverkkoa ilman eri palvelukokonaisuuksien välisiä raja-aitoja. Lapsibudjetoinnin avulla eri palveluille kohdistettuja kustannuksia voidaan tarkastella ja seurata läpinäkyvästi, mikä auttaa mahdollisimman kustannusvaikuttavia julkisia lasten ja perheiden palveluita.

Lapsibudjetoinnin toteuttaminen vaatii ennen kaikkea kansallista ohjeistusta ja poliittista tahtoa. Tältä osin sen kytkeminen osaksi kansallista valmisteilla olevaa lapsistrategiaa olisi luontevaa.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto