Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi
Julkaistu

05.05.2020

ISBN

978-952-287-950-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-950-9

Asiasanat ja teemat

kansallinen turvallisuus, turvallisuus, vaikutusten arviointi, säädösvalmistelu, valtioneuvosto, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

84

Info

Hanke luo tietopohjaa ja edellytyksiä kokonaisvaltaisen vaikutusarviointimallin kehittämiselle kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Osana kokonaisuutta tarkastellaan säädösvalmistelun vaikutusarvioinnin kehittämistarpeita. Kansallisen turvallisuuden käsite, muuttuva turvallisuusympäristö ja valtionhallinnossa toteutettavat turvallisuuteen liittyvät toimet ja prosessit ovat tarkastelun kohteina.

Hanke tarkastelee laajasti kansallisen turvallisuuden tarpeita, vaikutusalueita ja vaikutusketjuja. Hankkeen tiedonkeruu on tehty asiantuntijahaastatteluin ja lisäksi siinä on käyty laajasti läpi kansainvälistä ja kotimaista lähdemateriaalia kansallisen turvallisuuden käsitteeseen, prosessiin ja turvallisuusnäkökohdat huomioivaan säädösvalmisteluun liittyen.

Vaikeasti määritettävä kansallisen turvallisuuden käsite jäsentää toimintaympäristön synnyttämää laajaa turvallisuuskysymysten kenttää. Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi tulee ymmärtää valtakunnallisen turvallisuusjohtamisen haasteena, jonka osana on säädösjohtamisen tehokas toteuttaminen. Kansallisen turvallisuuden vaikutusarviointi ja tähän liittyvän tiedon hyödyntäminen vaatii nykyistä pitkäjänteisempää, yhtenäisesti resursoitua ja poliittisesti johdettua turvallisuusjohtamisen prosessia osana valtion johtamista.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy