Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Suomen vakausohjelma : Huhtikuu 2020

Julkaistu:30.04.2020
ISBN:978-952-367-305-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-305-2
Asiasanat ja teemat:talouspolitiikka, vakaus- ja kasvusopimus, vakausohjelmat
Sivumäärä:23
Info:

Koronaviruspandemia on aiheuttanut vakavan häiriön maailmantalouteen. Valtioneuvosto on todennut, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Myös EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa tarkoitetut poikkeukselliset olosuhteet vallitsevat. Talouden ennusteisiin liittyykin nyt poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, joka heijastuu myös julkisen talouden näkymien arvioimiseen. Komission ja jäsenmaiden kesken on sovittu, että lainsäädännön määräämän huhtikuun lopun määräajan puitteissa toimitettava vakausohjelma on sisällöltään normaalia suppeampi. Vakausohjelmassa ei esitetä hallituksen tavoitteita tai suunniteltuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Vakausohjelman teknisestä luonteesta johtuen se julkaistaan valtiovarainministeriön virkamiesasiakirjana, eikä sitä ole käsitelty valtioneuvostossa.

Suomi hakee vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen soveltamista koronavirustilanteen hoitoon suunnattujen finanssipoliittisten toimien osalta. Näitä toimia on toteutettu maalis-huhtikuun aikana annetuissa ensimmäisessä ja toisessa lisätalousarviossa. Hallitus valmistelee uusia toimenpiteitä toukokuun aikana. Tämän jälkeenkään lisätoimien tarvetta ei voida poissulkea.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto