Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

SAAMI – Saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti

Julkaistu:29.04.2020
ISBN:978-952-287-930-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-930-1
Asiasanat ja teemat:saamelaiset, poronhoito, ilmastonmuutokset, sopeutuminen, ilmastopolitiikka, tutkimus, tutkimustoiminta
Sivumäärä:400
Info:

Hankkeen tavoitteena oli tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ajanjaksolla 1960-2018, etsiä keinoja siihen, miten porosaamelaiset sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä se edellyttää. Hankkeen pääasiallisena aineistona ovat olleet antropologiset kenttätyöt ja kirjalliset lähteet. Hankkeessa tunnistettiin 10 erilaista saamelaista porontyömallia. Erilaiset mallit antavat erilaiset lähtökohdat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Mallien moninaisuus voi lisääntyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen ensimmäiset havainnot ovat 1960-luvulta. Muutokset ovat kiihtyneet 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Tutkimuksessa on luokiteltu saamelaisten tekemät ilmastonmuutoksen suorat, epäsuorat ja välilliset havainnot ja verrattu niitä arktisten alkuperäiskansojen havaintoihin. Analyysi osoittaa, että ilmastonmuutos on vaikuttanut syvästi Suomen porosaamelaisten ja myös arktisten alkuperäiskansojen ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Hankkeessa selvitettiin saamelaisten vaikutusmahdollisia ilmastopolitiikkaan. Ilmastopoliittisessa ohjelmatyössä saamelaisia koskevia tavoitteita on hyvin vähän. Hanke ehdottaa 14 toimenpide-ehdotusta koskien ilmastopolitiikkaa, tutkimusta ja seurantaa, saamelaisten edustuksellisia elimiä, koulutusta ja ilmastokestävyyttä. Hanke on tuottanut arvokasta ja uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää viranomaistoiminnassa ja saamelaisyhteisössä. Hankkeella on Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus.

Hinta:99,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto