Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rekommendation om behandling av säkerhetsklassificerade handlingar
Julkaistu

29.04.2020

ISBN

978-952-367-293-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-293-2

Asiasanat ja teemat

informationshanteringslagen, informationshanteringsnämnden, nämnder, datasäkerhet, offentlig förvaltning,, klassificeringar, handlingar

Sivumäärä

40

Info

Enligt 18 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska myndigheter vid statliga ämbetsverk och inrättningar, domstolar och nämnder som har inrättats för att behandla besvärsärenden säkerhetsklassificera handlingar och förse dem med anteckning om säkerhetsklass som visar vilket slag av informationssäkerhetsåtgärder som ska vidtas vid behandlingen av dem. Anteckning om säkerhetsklass ska göras, om en handling eller informationen i den är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 2, 5 eller 7–11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och om obehörigt avslöjande eller obehörig användning av handlingen kan orsaka skada för försvaret, för förberedelser inför undantagsförhållanden, för internationella relationer, för brottsbekämpningen, för den allmänna säkerheten eller för stats- och samhällsekonomins funktion, eller på något annat jämförbart sätt för Finlands säkerhet.

Anteckningen om säkerhetsklass berättar för mottagaren hur informationen ska behandlas. I informationssystem kan anteckningen göras till exempel i metadata. I en handling kan anteckningen också göras i bilagan till handlingen.

Informationshanteringsnämnden godkände rekommendationen den 11 februari 2020.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy