Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Arvioita sosiaaliturvan menojen pitkän aikavälin kehityksestä

Julkaistu:27.04.2020
ISBN:978-952-00-5397-0
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5397-0
Asiasanat ja teemat:sosiaalimenot, kehitys, väestörakenne, ikääntyneet, valtion menot, kestävyysvaje
Sivumäärä:54
Info:

Muistio tarkastelee sosiaaliturvan menojen pitkän aikavälin kehitykseen liittyviä tekijöitä ja erilaisilla oletuksilla tehtyjä laskelmia. Tarkastelu painottuu ikäsidonnaisiin menoihin, joita ovat eläkkeet, terveydenhuolto, pitkäaikaishoito, työttömyysturva ja koulutus. Laskelmat on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenojen pitkän aikavälin skenaariomallilla.

Suomessa ikääntyneiden määrä lisääntyy ja syntyvyys on laskenut voimakkaasti. Toisaalta maahanmuutto on viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntynyt. Väestörakenteen muutos nostaa erityisesti eläkkeiden ja hoivamenojen kustannuksia. Ikäsidonnaiset menot suhteutetaan bruttokansantuotteen kehitykseen, koska halutaan tarkastella talouden pitkän aikavälin kestävyyttä.

Peruslaskelman mukaan ikäsidonnaiset menot kasvavat Suomessa vuoteen 2040 mennessä 2,4 prosenttiyksikköä ja vuoteen 2070 mennessä viisi prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Eniten nousevat eläkkeiden, terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menot. Ikääntyneen väestön määrän kasvun vaikuttaa suoraan julkisen talouden menoihin eläke- ja hoivakulujen lisääntymisen vuoksi. Näin ollen terveyden ja toimintakyvyn parantamisella voidaan parhaimmillaan hillitä merkittävästi suhteellisten kustannusten nousua. Toisaalta suotuisalla talouskehityksellä voidaan parantaa järjestelmän rahoituspohjan kestävyyttä.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto