Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa : Työryhmän mietintö
Julkaistu

28.05.2020

ISBN

978-952-259-922-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-922-3

Asiasanat ja teemat

kuluttajansuoja, kuluttajaoikeus, koulutuspalvelut, julkiset hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, asiakkaansuoja, henkilöön kohdistuvat palvelut

Sivumäärä

222

Info

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku eräistä henkilöön kohdistuvista palveluista sekä säädettäväksi kokonaan uusi laki asiakkaansuojasta julkisyhteisön järjestämissä sekä muissa muun kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamissa eräissä henkilöön kohdistuvissa palveluissa (asiakkaansuojalaki). Henkilöön kohdistuvilla palveluilla tarkoitettaisiin sosiaali- ja terveyspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja, harrastuskursseja sekä varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia, varhaiskasvatuslakia ja perusopetuslakia sekä tehtäväksi täsmennyksiä eräisiin muihin lakeihin.

Uudessa 9 a luvussa säädettäisiin elinkeinonharjoittajan suorituksesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa, seuraamuksista tällaisen palvelun viivästyessä tai ollessa virheellinen sekä kuluttajan velvollisuuksista ja sopimusrikkomuksen seuraamuksista.

Asiakkaansuojalaissa ja palveluja koskevissa asiakasmaksulaeissa ehdotetaan puolestaan säädettäväksi asiakkaan oikeuksista palvelun virhetilanteissa silloin, kun kyse on julkisyhteisön järjestämistä tai muista muiden kuin elinkeinonharjoittajien tarjoamista palveluista. Ehdotettavilla säännöksillä poistetaan perusteettomat erot asiakkaan asemassa verrattuna kuluttajan asemaan vastaavissa palveluissa, ja vahvistetaan näin asiakkaan asemaa.

Hinta

49,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy