Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lägesbild av regional säkerhet (ATT) – en modell för uppföljning, bedömning och framsyn som stöder regional säkerhetsplanering och beredskap
Julkaistu

28.04.2020

ISBN

978-952-287-949-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-949-3

Asiasanat ja teemat

säkerhetsmiljö, säkerhetsplanering, beredskap, indikator, framsyn, regionalt samarbete, forskning, forskningsverksamhet, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

98

Info

ATT-modellen som utvecklats för uppföljning av förändring i säkerhetsmiljön (Lägesbild av regional säkerhet) stöder den regionala säkerhetsplaneringen samt beredskapen för störningar och exceptionella situationer. Modellen vägleder en organisering av uppföljningen av säkerheten som ett samarbete mellan flera myndigheter och för att välja säkerhetsindikatorer som lämpar sig för området. Införandet av ATT-modellen får stöd av anvisningar för metoder med vilka man kan identifiera de grundläggande orsakerna till utmaningar i säkerhet och fenomen i anknytning till dessa samt ta i bruk framsynsmetoder som lämpar sig för regional säkerhetsplanering.

ATT-modellen är en del av informationsstyrd säkerhetsplanering och beredskap. I kärnan av verksamhetsmodellen finns en framsynsgrupp med många aktörer, vars uppgift är att analysera information från området som beskriver säkerheten och att göra bedömningar av hur situationen utvecklas. Informationen som gruppen får grundas till stor del på verksamheten i framsynsnätverket som följer säkerhetsindikatorerna, statistiken och tyst kunskap som rör området enligt anvisningar från framsynsgruppen. Säkerhetsforumet tolkar den analyserade informationen från framsynsgruppen och lägger fram förslag antingen till en enskild ledningsgrupp eller exempelvis till ledningsgrupper i olika organisationer angående åtgärder som förbättrar säkerhetssituationen.

I ATT-modellen granskas regional säkerhet med hjälp av fyra teman som riskerar och/eller försvagar säkerheten: naturfenomen och miljö, funktionen i tekniska system, mänskliga förhållanden samt avsiktlig skadegörelse och brottslighet. Det tvärsektoriella valet av teman stöder samarbete mellan många aktörer. Projektet gav indikatorer för olika teman som områdena kan ta i bruk för att bedöma sin säkerhetssituation. En övergripande utvärdering av säkerhetsmiljön förutsätter också att indikatorerna beskriver både upplevd (subjektiv) känsla av säkerhet och säkerhet som är oberoende av personen som tolkar den (objektiv).

ATT-modellen utvecklades i VN-TEAS MATTI-projekt i samarbete med olika myndigheter och aktörer. Stöd och hjälp gavs av närmare 100 personer från 43 olika organisationer, däribland 16 kommuner. EKTURVA som fungerar i Södra Karelens område var en betydelsefull hjälp tack vare kommentarer och hjälp vid organisering av två arbetsgrupper. Projektet förverkligades av Teknologiska forskningscentralen VTT, Polisyrkeshögskolan, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Försvarshögskolan.

Hinta

36,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy