Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Alueellinen turvallisuuden tila (ATT) – alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Julkaistu

28.04.2020

ISBN

978-952-287-945-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-945-5

Asiasanat ja teemat

turvallisuusympäristö, turvallisuussuunnittelu, varautuminen, indikaattorit, ennakointi, alueellinen yhteistyö, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

98

Info

Turvallisuusympäristön muutoksen seurantaa varten kehitetty ATT-malli (Alueellinen turvallisuuden tila) tukee alueellista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Malli opastaa organisoimaan turvallisuuden seurannan moniviranomaisyhteistyönä ja valitsemaan sitä varten alueelle soveltuvia turvallisuusindikaattoreita. ATT-mallin käyttöönottoa tukee ohjeisto menetelmistä, joiden avulla alueelliset turvallisuusverkostot voivat seurata turvallisuustilanteen kehitystä, tunnistaa turvallisuushaasteiden juurisyitä ja ennakoida tulevaisuutta.

ATT-malli on osa tietojohtoista turvallisuussuunnittelua ja varautumista. Toimintamallin ytimessä on monitoimijainen ennakointiryhmä, jonka tehtävänä on analysoida alueelta saatavaa turvallisuutta kuvaavaa tietoa ja tehdä arvioita tilanteen kehityksestä. Ryhmän saama tieto perustuu suurelta osin alueen ennakointiverkoston toimintaan, joka seuraa aluetta koskevia turvallisuusindikaattoreita, tilastotietoa ja hiljaista tietoa ennakointiryhmältä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Turvallisuusfoorumi tulkitsee ennakointiryhmältä saamaansa analysoitua tietoa ja tekee päätösesityksiä joko erilliselle johtoryhmälle tai esimerkiksi eri organisaatioiden johtoryhmille turvallisuustilannetta parantavista toimenpiteistä.

ATT-mallissa alueellista turvallisuutta tarkastellaan neljän turvallisuutta vaarantavan ja/tai turvallisuutta heikentävän teeman avulla: luonnonilmiöt ja ympäristö, teknisten järjestelmien toiminta, inhimilliset olosuhteet sekä tahalliset haitanteot ja rikollisuus. Teemojen poikkisektoraalinen valinta tukee monitoimijaista yhteistyötä. Hanke tuotti eri teemoihin indikaattoreita, joita alueet voivat ottaa käyttöön turvallisuustilanteensa arvioimiseksi. Turvallisuuden tilan kokonaisvaltainen arviointi edellyttää, että seurattavat indikaattorit kuvaavat sekä koettua (subjektiivinen) turvallisuuden tunnetta, että tulkitsijasta riippumatonta (objektiivinen) turvallisuutta.

ATT-malli kehitettiin VN-TEAS MATTI-hankkeessa yhteistyössä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tukea ja apua saatiin lähes 100 henkilöltä 43 eri organisaatiosta, joihin lukeutui mm. 16 kuntaa. Merkittävänä apuna oli Etelä-Karjalan alueella toimiva EKTURVA, joka kommentointien lisäksi auttoi järjestämään kaksi työpajaa. Hankkeen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy