Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sammandrag av remissvaren om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors
Julkaistu

21.04.2020

ISBN

978-952-00-9882-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9882-7

Asiasanat ja teemat

social- och hälsovårdsreformen, landskap, begäran om utlåtande

Sivumäärä

39

Info

Slutrapporten om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors var på remiss 13.1–26.2.2020. I slutrapporten föreslås det att Nyland ska delas in i flera självstyrande områden som har det primära ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna inom sitt område. Dessutom föreslås det att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska ansvara för den högspecialiserade sjukvården i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. Utredningen omfattade inte finansieringen. Det kom in sammanlagt 63 re-missvar om utredningen. De som lämnat remissvar förhåller sig i regel positiva till slutrapportens förslag om en särlös-ning för social- och hälsovården i Nyland.

Den föreslagna modellen anses beakta Nylands särdrag och räddningsväsendets särdrag i tillräcklig utsträckning. Med tanke på de övergripande målen för social- och hälsovårdsreformen, dvs. tillgång till tjänster, integration av tjänster och fungerande servicekedjor, anses den vara en bättre lösning i Nyland än den grundläggande lösningen för social- och hälsovården. I remissvaren betonas att detaljerna i fråga om finansieringslösningen behöver förtydligas i den fortsatta beredningen. I remissvaren framförs även önskemål om specialarrangemang för tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna, bl.a. om språknämnder i tvåspråkiga självstyrande områden. Med tanke på den fortsatta beredningen önskas det dessutom att socialservicen bättre beaktas i särlösningen, att universitetssjukhus definieras i lag samt att personalens ställning bedöms noggrannare både inom ramen för särlösningen och inom ramen för social- och hälsovårdsreformen i allmänhet.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy