Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sammandrag av remissvaren om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors

Julkaistu:21.04.2020
ISBN:978-952-00-9882-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9882-7
Asiasanat ja teemat:social- och hälsovårdsreformen, landskap, begäran om utlåtande
Sivumäärä:36
Info:

Slutrapporten om utredningen av en särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors var på remiss 13.1–26.2.2020. I slutrapporten föreslås det att Nyland ska delas in i flera självstyrande områden som har det primära ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna inom sitt område. Dessutom föreslås det att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska ansvara för den högspecialiserade sjukvården i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. Utredningen omfattade inte finansieringen. Det kom in sammanlagt 63 re-missvar om utredningen. De som lämnat remissvar förhåller sig i regel positiva till slutrapportens förslag om en särlös-ning för social- och hälsovården i Nyland.

Den föreslagna modellen anses beakta Nylands särdrag och räddningsväsendets särdrag i tillräcklig utsträckning. Med tanke på de övergripande målen för social- och hälsovårdsreformen, dvs. tillgång till tjänster, integration av tjänster och fungerande servicekedjor, anses den vara en bättre lösning i Nyland än den grundläggande lösningen för social- och hälsovården. I remissvaren betonas att detaljerna i fråga om finansieringslösningen behöver förtydligas i den fortsatta beredningen. I remissvaren framförs även önskemål om specialarrangemang för tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna, bl.a. om språknämnder i tvåspråkiga självstyrande områden. Med tanke på den fortsatta beredningen önskas det dessutom att socialservicen bättre beaktas i särlösningen, att universitetssjukhus definieras i lag samt att personalens ställning bedöms noggrannare både inom ramen för särlösningen och inom ramen för social- och hälsovårdsreformen i allmänhet.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto