Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen
Julkaistu

08.04.2020

ISBN

978-952-367-308-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-308-3

Asiasanat ja teemat

informationspolitik, Offentliga förvaltningens ICT, cybersäkerhet, föregripande, riskhantering, tiedonhallintalautakunta

Sivumäärä

48

Info

I ett principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen fastställer statsrådet principer för utvecklingsarbetet och de centrala tjänsterna för att främja säkerhet i en digital miljö. Målet är att inom ramen för den övergripande säkerheten skydda medborgarna, sammanslutningarna och samhället mot de risker och hot som kan riktas mot information, tjänster och samhällets verksamhet i en digital miljö. Medborgare, företag och sammanslutningar ska kunna lita på att den offentliga förvaltningens tjänster är etiskt hållbara, stöder en öppen och transparent verksamhet och är säkra. Finland känt som en föregångare både när det gäller förutsättningarna för digitaliseringen i samhället och som tillhandahållare av digitala tjänster för medborgare och sammanslutningar. Vi måste på ett välbalanserat sätt satsa på digitalisering och på att den digitala verksamheten och tjänsterna är säkra.

Principbeslutet och genomförandeplanen, som ska stödja riktlinjerna i det, bereddes i en förvaltnings-övergripande samordningsgrupp tillsatt av finansministeriet. Samordningen och samarbetet för att utveckla den digitala säkerheten och bedömningen av de ekonomiska effekterna ska förbättras. Medborgarnas och personalens kompetens samt tjänsternas säkerhet ska stärkas. Detta arbete stöder genomförandet av strategin för cybersäkerhet (2019) i den offentliga förvaltningen.

Tuija Kuusisto

informationsförvaltningsråd

beredningsgruppens ordförande

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy