Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Peruspalvelujen tila 2020 : Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa
Julkaistu

06.04.2020

ISBN

978-952-367-316-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-316-8

Asiasanat ja teemat

kunnat, peruspalvelut, väestörakenne, valtionosuudet, saatavuus, saavutettavuus, laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus

Sivumäärä

76

Info

Kuntien peruspalvelut ovat Suomessa tulevina vuosina murroksessa väestön ikärakenteen muutoksen, syntyvyyden laskun, kustannusten kasvun, alueellisen eriytymisen ja kaupungistumisen myötä. Kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan ja nämä erot ovat kasvamassa. Peruspalvelujen tila -raportin tarkoitus on antaa tiivis yleiskuva päätöksentekijöille hallinnon eri tasoilla peruspalvelujen tilasta edellä mainitut kehityskulut huomioiden.

Suuret alueelliset ja väestöryhmien väliset erot sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa ovat palvelujärjestelmän keskeinen ongelma. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu jatkuu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen toteuttaminen on tärkeää ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys on suuri kustannuksia hillitsevänä tekijänä. Perhekeskusmallit ovat monissa paikoissa vielä rakenteilla. Lasten ja nuorten käyntimäärät mielenterveyshäiriöiden vuoksi erikoissairaanhoidoissa ovat lisääntyneet huomattavasti.

Perusopetuksen oppilasmäärä on kääntymässä voimakkaaseen laskuun. Perusopetuksen jälkeisessä sijoittumisessa lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä on nähtävissä eriytymistä maan eri osien välillä. Alueelliset erot työllistymisessä toisen asteen koulutuksen jälkeen ovat edelleen merkittäviä ja erityisesti naisilla välivuodet ovat lisääntyneet.

Kunnissa on käynnissä palveluverkon sopeuttaminen väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeen muutokseen. Koulujen lukumäärä on laskeva ja sote-palvelut ovat erityisen kustannusten ja palvelukysynnän kasvun paineessa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saatavuudessa näkyy maan eriytymiskehitys. Tulevina vuosina ikärakenteen muutos syvenee, minkä vaikutuksia peruspalveluihin tarkastellaan raportin painelaskelmassa.

Pätevän henkilöstön saatavuus peruspalveluissa on maanlaajuinen ongelma, jonka ennustetaan kasvavan sekä varhaiskasvatuksessa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy