Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rådet för bedömning av lagstiftningen : årsöversikt 2019
Julkaistu

03.04.2020

ISBN

978-952-287-937-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-937-0

Asiasanat ja teemat

rådet för bedömning av lagstiftningen, konsekvensbedömning, egeringens propositioner

Sivumäärä

37

Info

Rådet för bedömning av lagstiftningen har funnits sedan 2016 och har nu en etablerad ställning som en del av lagberedningsprocessen. I mars 2019 inrättades rådet för bedömning av lagstiftningen för dess andra mandatperiod för åren 2019-2022.

Rådets viktigaste uppgift är att ge utlåtanden om regeringens utkast till propositioner. År 2019 gav rådet för bedömning av lagstiftningen mycket få utlåtanden, endast fem utlåtanden sammanlagt. Orsaken var att regeringen år 2019 överlämnade exceptionellt få regeringspropositioner och att regeringen byttes ut två gånger under året. Som en följd av detta fick rådet mera tid för internationell verksamhet. Rådet för bedömning av lagstiftningen var år 2019 ordförande för nätverket RegWatchEurope, vilket innebar mycket arbete särskilt för rådets ordförande och sekretariat.

Rådet har fäst uppmärksamhet vid att behandlingen av de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna ofta är bristfällig i regeringspropositionerna. Dessutom har rådet lyft fram brister i konsekvensbedömningar i samband med projekt för genomförande av EU-lagstiftning. I de utlåtanden som gavs 2019 låg fokus mer än tidigare på konsekvenserna för människan, till exempel på bedömningen av konsekvenserna för barn och för de grundläggande rättigheterna.

I ett av rådets initiativ från 2019 föreslog rådet att Finland ska skapa ett system för efterhandskontroll. Förslaget godkändes för regeringsprogrammet och beredningen pågår.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska Rådet för bedömning av lagstiftningen få en starkare roll. Rådet har också bidragit till att öka verkningsfullheten genom att utveckla rådets egna förfaranden. Våren 2019 blev Östra Finlands universitet klar med sin undersökning om verkningsfullheten av verksamheten i Rådet för bedömning av lagstiftningen. Enligt undersökningens resultat har Rådet kunnat visa att dess verksamhet behövs vid utvecklandet av lagberedningen.

Hinta

20,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)vnk.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy