Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020–2021 : Hankeopas

Julkaistu:25.03.2020
ISBN:978-952-00-9698-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9698-4
Asiasanat ja teemat:valtionavustukset, hankkeet, kehittäminen, vammaispalvelut, henkilökohtainen budjetointi
Sivumäärä:20
Info:

Pääministeri Sanna Marinin hallitus toteuttaa Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen. Hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan Suomen malli ja tuotetaan esitys tarvittavasta lainsäädännöstä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Hanke koostuu sekä valtakunnallisesta että alueellisesta kehittämistyöstä. Hankkeen toimikausi on 2020–2021. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta alueellisiin hankkeisiin yhteensä enintään 3,3 miljoonaa euroa.

Tämä asiakirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen kuvailee hankkeen tavoitetta ja tarkoitusta. Toisessa osassa kuvataan hankkeen käytännön toteutusta sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Kolmannessa osassa kuvataan hankkeen säädöspohja, valtionavustuksen määrä, myöntämisen edellytykset, hankehakemusten arviointikriteerit sekä hankeprosessin aikataulu. Neljännessä osassa määritellään valtionavustuksen käytön konkreettiset ehdot. Lisäksi lopussa on lista vaadittavista liitteistä.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto