Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019

Julkaistu:25.03.2020
ISBN:978-952-243-581-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-581-1
Asiasanat ja teemat:media-ala, media, viestintäpolitiikka, lehdistö, radio (joukkoviestimet), televisio (joukkoviestimet), Internet
Sivumäärä:118
Info:

Tämä tutkimusraportti tarkastelee suomalaisen media- ja viestintäpolitiikan ja media-alan kehitystä kolmesta näkö-kulmasta. Se analysoi median taloutta ja alan liiketoimintaa, kansalaisten pääsyä mediapalveluiden äärelle sekä median moninaisuutta. Analyysit perustuvat indikaattoreihin, jotka hahmoteltiin aiemmassa perusselvityksessä (Ala-Fossi ym. 2018). Raportin pääpaino on journalistisessa mediassa.

Digitaaliset jakelualustat ovat kasvattaneet suosiotaan samalla, kun perinteiset jakelukanavat ovat menettäneet asemiaan. Kuluttajien mediakäytön muutos on muuttanut mainostajien panostuksia ja sitä kautta myös media-alan toimintaympäristöä. Tämän seurauksena toimiala on entisestään keskittynyt. Myös media-alan keskeisten alatoimialo-jen yritys- ja henkilöstömäärät ovat laskussa.

Vaikka pääsy tallenneviestinnän pariin näyttää melko vakaalta, kirjepostin vähentyminen uhkaa myös painettujen sanomalehtien jakelua. Televiestinnässä pääsyn kehitys on ollut myönteistä, mutta mobiilipainotteista ja muihin Pohjoismaihin verrattuna hitaampaa. Television huippuvuodet yleisradioviestinnässä ovat ohi, mutta kotitaloudet hankkivat yhä innolla uusia HD-vastaanottimia.

Sanomalehdistö, radio ja televisio ovat toimialoina hyvin keskittyneitä. Suurin keskittymisaste on radiotoimialalla, jota kolme keskeistä toimijaa hallitsee, pienin taas lehdistössä. Vaikka perinteisen median käyttö vähenee in

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto