Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lainsäädännön arviointineuvoston vuosikatsaus 2019

Julkaistu:24.03.2020
ISBN:978-952-287-837-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-837-3
Asiasanat ja teemat:hallituksen esitykset, lainsäädännön arviointineuvosto, vaikutusten arvioinnit
Sivumäärä:37
Info:

Lainsäädännön arviointineuvosto on toiminut vuodesta 2016, ja se on vakiinnuttanut asemansa säännöllisenä osana lainvalmisteluprosessia. Valtioneuvosto asetti maaliskuussa 2019 lainsäädännön arviointineuvoston toiselle toimikaudelle vuosiksi 2019-2022.

Arviointineuvoston keskeinen tehtävä on lausuntojen antaminen hallituksen esitysluonnoksista. Vuonna 2019 lainsäädännön arviointineuvosto antoi poikkeuksellisen vähän lausuntoja eli kaikkiaan 5 kappaletta. Tämä johtui siitä, että vuonna 2019 hallituksen esityksiä annettiin ennätyksellisen vähän ja hallitus vaihtui kaksi kertaa vuoden aikana. Tämä antoi tilaa neuvoston kansainväliselle toiminnalle. Lainsäädännön arviointineuvosto toimi vuonna 2019 kansainvälisen RegWatchEurope-verkoston puheenjohtajamaana, mikä työllisti etenkin arviointineuvoston puheenjohtajaa ja sihteeristöä.

Lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota etenkin taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten puutteelliseen esittämiseen hallituksen esityksissä. Arviointineuvosto on nostanut esiin myös EU-lainvalmisteluhankkeiden vaikutusarvioiden puutteita. Vuonna 2019 lausunnoissa korostuivat aiempaa enemmän ihmisvaikutusten kuten lapsivaikutusten ja perusoikeusvaikutusten arviointi.

Arviointineuvosto teki vuonna 2019 aloitteen jälkiarviointijärjestelmän luomiseksi Suomeen. Asia otettiin hallitusohjelmaan ja on valmisteilla.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan lainsäädännön arviointineuvoston roolia vahvistetaan. Arviointineuvosto on myös itse vahvistanut vaikuttavuuttaan omaa työskentelyään kehittämällä. Keväällä 2019 valmistui Itä-Suomen yliopiston tutkimus lainsäädännön arviointineuvoston toiminnan vaikuttavuudesta. Tutkimuksen mukaan arviointineuvosto on osoittanut tarpeellisuutensa lainvalmistelun kehittämisessä.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto