Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon : Selvityshenkilö Tytti Määtän loppuraportti

Julkaistu:25.03.2020
ISBN:978-952-327-515-7
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-515-7
Asiasanat ja teemat:alueet, aluekehitys, aluepolitiikka, etätyö, paikkariippumaton työ, monipaikkainen työ, alueellinen läsnäolo
Sivumäärä:79
Info:

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määtän selvittämään paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämistä elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa. Selvityshenkilön tehtävänä oli myös arvioida, ovatko organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset, ja onko niissä mahdollisuuksia lisätä etä- ja joustotyötä. Työhön kuului selvittää, mitä monipaikkaisuus edellyttäisi johtamiselta. Selvityksen toimikausi oli 1.9.2019–29.2.2020.

Selvityshenkilö haastatteli kaikki selvityksessä olevat organisaatiot, pääosin niiden johtoryhmät ja henkilöstön edustajat. Lisäksi selvityshenkilö kuuli muita tahoja ja sidosryhmiä. Selvityshenkilön toimeksiannosta järjestettiin tehtävänannon mukainen kysely sidosryhmille ja kohdeorganisaatioille. Johtamista selvitettiin erillisellä kyselyllä, joka kohdistettiin kohdeorganisaatioiden johtoryhmille ja henkilöstön edustajille. Kuulemistilaisuus järjestettiin Oulussa.

Selvityshenkilön mukaan alueellista läsnäoloa on mahdollista vahvistaa elinkeinoministerin vastuulla olevissa organisaatioissa. Osalle organisaatioista sopii luonteensa vuoksi vahva edelläkävijyyden rooli paikkariippumattomassa ja monipaikkaisessa työssä. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden nykyistä laajempi käyttöönottaminen edellyttää päätöksiä, yhteisiä pelisääntöjä ja tukea johtajuudelle.

TEM:n yhteyshenkilö: Pirkko Jukka, (puh. 029 504 8981)

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto