Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sisäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020–2021

Julkaistu:19.03.2020
ISBN:978-952-324-613-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-613-3
Asiasanat ja teemat:tasa-arvo, yhdenvertaisuus
Sivumäärä:45
Info:

Tämä suunnitelma sisältää sisäministeriön henkilöstöpoliittisen ja toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2020–2021. Suunnitelma koskee sekä ministeriötä työnantajana että ministeriön toimintaa. Tavoitteena on, että ministeriö edistää tosiasiallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Toimeenpanemalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ministeriö ehkäisee ja torjuu syrjintää iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suunnitelmassa määritellään yleisellä tasolla ne tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, joilla ministeriö edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta henkilöstöpolitiikassa sekä asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Niiden toteuttaminen ja seuranta tapahtuvat ministeriön osastojen ja yksiköiden yhteistyönä. Sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen on jokaisen virkamiehen velvollisuus ja ne huomioidaan kaikessa toiminnan suunnittelussa.

Suunnitelma on hyväksytty ministeriön kansliapäällikön johtoryhmässä 22.1.2020, ja se on voimassa ajalla 1.2.2020–31.12.2021.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto