Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Suositus johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa

Julkaistu:18.03.2020
ISBN:978-952-367-288-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-288-8
Asiasanat ja teemat:Lautakunnat, tiedonhallinta, julkinen hallinto, vastuu, määrittely, tiedonhallintayksikkö, tiedonhallintalaki, tiedonhallintalautakunta
Sivumäärä:7
Info:

Tämän suosituksen tarkoituksena on opastaa tiedonhallintayksikön johtoa

tiedonhallinnan järjestämisessä tiedonhallintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Suositus konkretisoi erityisesti tiedonhallintalaissa säädettyjä vaatimuksia, joiden toteuttamisesta johdon on huolehdittava.

Suositus ei ole sitova, vaan siinä kerrotaan, miten tiedonhallintayksikön johto voi toteuttaa laissa säädetyt vaatimukset. Suosituksessa ei oteta kantaa tiedonhallintayksikköjen sisäiseen organisointiin, joka voi johtua erityislainsäädännöstä.

Tiedonhallintalautakunta hyväksyi suosituksen 11.2.2020.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto