Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland. Finlands turismstrategi 2019–2028 och åtgärder 2019–2023
Julkaistu

12.03.2020

ISBN

978-952-327-514-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-514-0

Asiasanat ja teemat

turism, näringar, företag, sysselsättning, regioner, samarbete

Sivumäärä

80

Info

Turismen är för Finland en servicebransch med stor potential och en växande exportbransch. Av exportinkomsterna för tjänster för 2017 utgjorde turismexporten över 17 procent, den totala efterfrågan inom turismen var cirka 15 miljarder euro och dess direkta andel av BNP 2,6 procent. Turismen sysselsätter över 140 000 personer. Turismen har dessutom betydande regionalekonomiska effekter.

”Tillsammans blir det mer – hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland” är Finlands nationella turismstrategi för 2019–2028. Visionen är att vara det turistmål i Norden som växer på det mest hållbara sättet. Det centrala målet är att fördubbla turismexporten. För att möjliggöra hållbar tillväxt och förnyelse inom turismen har man identifierat fyra prioriteringar i strategin: att främja verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling, att svara mot den digitala omvälvningen, att förbättra tillgängligheten med hänsyn till turismens behov och att säkerställa en verksamhetsmiljö som stöder konkurrensförmågan. Samarbetets betydelse är stor, vilket också syns i strateginamnet.

Bakom turismstrategin finns Vägkartan för tillväxt och förnyelse inom turismen i Finland 2015–2025, som uppdaterades 2019. Den förvaltningsövergripande sakkunniggruppen för turism, MiniMatka, hade en central roll i arbetet med uppdateringen. Turismstrategin stöder regeringsprogrammet för statsminister Rinne.

Strategin har till uppgift att vara ett gemensamt rättesnöre i utvecklingsarbetet för aktörerna inom turismen. Åtgärderna genomförs som ett samarbete mellan en stor grupp av aktörer.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, tfn 050 358 9497, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy