Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Mediekunskap i Finland : Nationella riktlinjer för mediefostran
Julkaistu

06.12.2021

ISBN

978-952-263-675-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-675-1

Asiasanat ja teemat

kultur, medieläskunnighet, mediefostran

Sivumäärä

Error: /undefinedfilename in --file--

Info

Mediekunskap i Finland är ett dokument med nationella riktlinjer för politiken för mediekunskap och mediefostran i Finland som publicerats av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) 2019. Dokumentet uppdaterar och utvidgar de tidigare kulturpolitiska riktlinjerna för mediekunskap, som publicerades 2013. Riktlinjerna Mediekunskap i Finland har som mål att tydliggöra aktörsfältet inom mediefostran och att beskriva styrkorna, värderingarna och principerna i finländsk mediefostran. Därtill lyfts utvecklingsobjekt och anknutna samhälleliga, kulturella och teknologiska utvecklingstrender fram. Riktlinjerna för mediekunskap innehåller tre huvudmål, enligt vilka man i Finland ger en täckande, högklassig och systematisk mediefostran. Riktlinjerna innehåller flera förslag till åtgärder som främjar arbetet med att uppnå målen. Visionen i dessa riktlinjer är att möjligheterna att utveckla den egna mediekunskapen förbättras för varje människa. Undervisnings- och kulturministeriet gav Nationella audiovisuella institutet (KAVI) i uppdrag att uppdatera riktlinjerna. KAVI genomförde beredningen av riktlinjerna i samarbete med UKM och i ett tväradministrativt och -sektoriellt samarbete med aktörerna inom området för mediefostran. I beredningen av riktlinjerna utnyttjades webbenkäten om nuläget och framtiden för mediefostran, resultaten av de planeringsworkshoppar inom mediefostran som ordnades i sju olika städer samt intervjuer som gjorts med professorer. Som en del av beredningen gjordes en översikt över de riktlinjedokument som behandlar mediefostran inom olika förvaltningsområden.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy