Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelman toimeenpanon edistyminen vuosina 2016-2019

Julkaistu:10.03.2020
ISBN:978-952-361-069-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-069-9
Asiasanat ja teemat:ilmasto, varautuminen, Ilmastonmuutos, sopeutuminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ympäristö, luonto, alueidenkäyttö
Sivumäärä:42
Info:

Ympäristöhallinnon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2022 laadittiin vuonna 2016. Toimintaohjelma toteuttaa osaltaan Suomen Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa 2022 (Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014).

Tämä raportti kokoaa seurannan havainnot toimeenpanon edistymisestä sekä tunnistetuista haasteista ja kehittämiskohteista ympäristöhallinnon vastuualueiden sekä hallinnon yhteisten toimien osalta. Raporttiin on sisällytetty ympäristöhallinnon toimenpiteiden lisäksi myös maa- ja metsätalousministeriön ohjaamat vesitaloustoimenpiteet, jotta SYKEn ja ELY-keskusten y-vastuualueen toimintaa voidaan tarkastella kokonaisuutena.

Seurantatulokset osoittavat, että lähes kaikkien toimintaohjelmassa kuvattujen aikataulutettujen toimenpiteiden toteutus on edennyt suunnitellusti ja ne ovat valmistuneet. Ohjauskeinojen kehittämisessä on edistytty sopeutumistarpeiden huomioon ottamisessa, mutta ohjauksen johdonmukaisuudessa on edelleen parannettavaa. Tieto ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista on kasvanut, mutta sopeutumistoimien suunnitteluun ja tietopohjaan tulee vielä kiinnittää huomiota. Ekosysteemipalveluiden muutosten seuraukset niistä riippuvaisille elinkeinoille ja elämäntavoille tunnetaan edelleen puutteellisesti.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto