Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Kartoitus mahdollisuuksista yhtenäistää ministeriöiden taloussääntöjä

Julkaistu:06.03.2020
ISBN:978-952-287-834-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-834-2
Asiasanat ja teemat:taloussääntö, taloushallinto, talous, valtioneuvosto
Sivumäärä:66
Info:

Ministeriöiden kirjanpitoyksiköillä on oltava taloussääntö, jossa määrätään kirjapitoyksikön taloudenhoitoa koskevista asioista. Taloussäännöt laaditaan Valtiokonttorin määräyksen mukaisesti ja siinä esitettyä lukujaottelua ja sisältövaatimuksia noudattaen.

Tämän yhteistyössä ministeriöiden kanssa laaditun kartoituksen tavoitteena on laatia kaikille ministeriöille soveltuvia tekstiosioita ministeriöiden yhteiseen käyttöön. Tällä pyritään vähentämään ministeriöissä tehtävää päällekkäistä taloussääntöihin liittyvää valmistelutyötä ja yhtenäistämään taloushallinnon käytäntöjä.

Työn tavoitteena on lisäksi esittää keinoja, joilla voidaan harventaa taloussääntöjen päivittämistarpeen tiheyttä esimerkiksi liitteiden ja linkkiviittauksien käytöllä. Työllä myös kartoitetaan taloussääntöjen yhtenäistämistä koskevan jatkotyön mahdollisuuksia ja laaditaan suosituksia Valtiokonttorin määräyksen kehittämiseksi.

Mallitekstinä toimivat tekstiosiot ovat ministeriöiden vapaasti hyödynnettävissä. Useassa tapauksessa ministeriöiden tulee kuitenkin täydentää tekstiosioita omilla, ministeriökohtaisilla tekstiosuuksilla esimerkiksi ministeriöiden alaisia virastoja tai rahastoja koskevissa asioissa.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto