Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Selvitys lääkityslistan kehittämisestä : Arviointiraportti

Julkaistu:02.03.2020
ISBN:978-952-00-4148-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4148-9
Asiasanat ja teemat:lääkehoito, tiedonhallinta, lääkityslista, arviointi
Sivumäärä:51
Info:

Kokonaislääkityksen hallintaa varten on valmisteltu kansallista lääkityslistaa eli yhtenäistä listaa potilaan voimassa olevasta

lääkityksestä. Lääkityslistan odotetaan parantavan lääkehoidon onnistumista ja siihen liittyvää tiedonhallintaa sekä

tuottavan yhtenäisempää tietopohjaa lääkehoidon ohjauksen ja johtamisen avuksi.

Kansallisen lääkityslistan kehittäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Tässä selvityksessä arvioidaan lääkityslistan

valmisteluprojektin nykytilannetta ja kehittämisen esteitä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä esitetään

toimenpidesuosituksia kehitystyön edistämiseksi.

Lääkityslistan kehittämistyön keskeisimpiä esteitä ovat olleet henkilöresurssien vaihtuvuus, muiden hankkeiden priorisointi

lääkityslistan edelle ja resurssien ohjauksen hajautuminen eri organisaatioille. Lääkityslistan toteutusarkkitehtuurista on ollut

eri näkemyksiä STM:n, THL:n ja Kelan välillä, mikä on osaltaan hidastanut kehitystyötä. Lääkityslistan

kokonaiskehittämiselle ei ole olemassa hyväksyttyä yhteistä visiota, hyväksyttyä pitkäjänteistä hankesuunnitelmaa tai

rahoitusta eikä selkeää ohjausmallia. Lääkehoidon hallinnan kokonaisuuden edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia ei ole

kaikilta tarvittavilta osin tehty, eikä lääkityslistan teknistä määrittelyä ja toteutusta ole voitu aloittaa.

Lääkityslistan jatkokehittäminen vaatii mm. ohjausmallin selkeyttämistä ja kehitystyön toteuttamista pienempinä

osakokonaisuuksina. Resurssien varmistaminen ja lainsäädännön kehittäminen mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen

aiempaa paremmin.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto