Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra : Kansallisen ohjelman seuranta 2019

Julkaistu:26.02.2020
ISBN:978-952-243-577-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-577-4
Asiasanat ja teemat:liikenne, vaihtoehtoiset polttoaineet, käyttövoimat, jakeluinfra
Sivumäärä:82
Info:

Suomen kansallisena tavoitteena on, että tieliikenne vuonna 2050 olisi lähes nollapäästöistä. Kaikkien Suomessa myytävien uusien autojen tulisi olla jonkin vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttöön soveltuvia jo vuonna 2030. Sähköautoja tulisi olla noin 20 000 kappaletta vuonna 2020 ja vähintään 250 000 kappaletta vuonna 2030. Julkisia latauspisteitä tulisi olla vähintään 2 000 kappaletta vuonna 2020 ja 25 000 kappaletta vuonna 2030. Kaasukäyttöisiä autoja tulisi olla vähintään 5 000 autoa vuonna 2020 ja 50 000 autoa vuonna 2030. Liikennekaasun jakeluasemia olisi noin 50 kappaletta vuonna 2020. Vedyn jakeluasemia olisi vuonna 2030 noin 20 kappaletta. Seurannan perusteella näyttää siltä, että vuodelle 2020 asetetut tavoitteet on suurelta osin jo saavutettu, ja että vuodelle 2030 asetetut tavoitteet tullaan todennäköisesti jopa ylittämään ainakin sähkön osalta. Vedyn osalta tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Merenkulun tavoitteena on, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vuoteen 2050 mennessä 40 % LNG:n ja biopolttoaineiden käytön ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Lentoliikenteen tavoitteena on vähintään 40 prosentin uusiutuvien tai muiden päästöjä vähentävien ratkaisuiden osuus vuonna 2050. Koska tavoitevuodet ovat näiden liikennemuotojen osalta vielä kaukana eikä välitavotteita ole, on vaikea sanoa, ollaanko tavoitteita näiden osalta saavuttamassa vaiko ei.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto