Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Máŋgga giela merken álbmotdiehtovuogádahkii : čilgehus

Julkaistu:26.02.2020
ISBN:978-952-259-805-9
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-805-9
Asiasanat ja teemat:Veahkadatdieđut, gielalaš váikkuhusat, gielalaš vuoigatvuođat
Sivumäärä:45
Info:

Ráđđehusa muitalus giellaláhkaásaheami guoskadeamis 2017 doallá sisttis guovddáš fuomášumi das, ahte eanet gielaid merken álbmotdiehtovuogádahkii galggalii čilgejuvvot. Maiddái Eurohpa ráđi ministtarkomitea lea ávžžuhan Supmii máŋggaidentiteahta ja máŋggaide sierra giellaservošiidda gullama ilmmuheami álkidahttima álbmotdiehtovuogádagas.

Čilgehusas lea árvvoštallojuvvon ovttaskas olbmo ávki máŋgga giela merkemis vuogádahkii. Dát livčče earret eará dat, ahte dat attálii dievaslaččat gova olbmo gielalaš identiteahtas ja sierragielat váhnemat eai dárbbahivčče válljet máná giela. Máŋgga giela merken sáhtálii maid addit máŋggabealálaččat gova giellariggodagas.

Maiddái váikkuhusat eiseválddiid bargui leat árvvoštallojuvvon. Álbmotdiehtovuogádahkii merkejuvvon dieđut eatnigielaš adnojuvvojit earret eará gielddaid gielalašvuođa meroštallamii, bálvalusaid plánemii, oktavuohtaváldingiela válljemii sihke stáhtaossodagaid ja doarjagiid rehkenastimis.

Čilgehusas gávnnahuvvoje guorahallojuvvot guokte sierra molssaeavttu. Molssaeaktu A lea máŋgga eatnigiela merken dađi lági mielde, ahte olmmoš álohii merke áššiiddikšungiellanis suoma- dehe ruoŧagiela. Molssaeaktu B lea, ahte eatnigiella ja áššiiddikšungiella merkejuvvo seamma ládje go dálá áigge, ja lasihuvvo vejolašvuohta merket álbmotdiehtovuogádahkii ovtta dehe máŋga ruovttugiela.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto