Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Utredningsrapport om kommunernas roll som social- och hälsovårdsproducenter

Julkaistu:27.02.2020
ISBN:978-952-00-4147-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4147-2
Asiasanat ja teemat:socialservice, hälso- och sjukvård, tjänsteproduktion, kommuner, landskap
Sivumäärä:76
Info:

I utredningsrapporten granskas kommunernas möjlighet att fungera som tjänsteproducenter med stöd

av både juridiska och funktionella utgångspunkter som är i överensstämmelse med

regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I rapporten presenteras fyra

grundläggande modeller för kommunernas möjligheter att producera social- och hälsovårdstjänster:

1. Kommunen har på basis av sin allmänna kompetens rätt att producera tjänster med egen

skattefinansiering.

2. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att producera vissa bestämda tjänster.

3. Kommunen har rätt att i uppgifter som anges i lag producera tjänster utan att landskapet har

prövningsrätt i fråga om kommunens roll som producent av social- och hälsovårdstjänster.

4. Kommunen har möjlighet att producera tjänster enligt ett avtal som ingås med landskapet.

Enligt utredningen möjliggör lagstiftningen att kommunerna producerar social- och hälsovårdstjänster

med egen skattefinansiering. Denna modell förutsätter dock preciseringar bland annat i den

nuvarande lagstiftningen som reglerar privata social- och hälsovårdstjänster. På samma sätt är även

modell 4, där kommunen har möjlighet att fungera som tjänsteproducent genom ett avtal, i princip

möjlig inom ramen för kommunens allmänna kompetens. Modellerna 2 och 3 är däremot

problematiska med tanke på kommunens eller landskapets självstyrelse.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto