Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Selvitysraportti kuntien sote-tuottajaroolista

Julkaistu:27.02.2020
ISBN:978-952-00-4146-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4146-5
Asiasanat ja teemat:sosiaalipalvelut, terveydenhuolto, palvelutuotanto, kunnat, maakunnat
Sivumäärä:71
Info:

Selvitysraportissa on tarkasteltu pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia

toimia palveluntuottajina sekä oikeudellisten että toiminnallisten lähtökohtien kautta. Raportissa on

esitelty neljä perusmallia kuntien mahdollisuuksista toimia sote-palvelujen tuottajina:

1. Kunnalla olisi yleisen toimivallan perusteella oikeus tuottaa palveluja omalla

verorahoituksellaan.

2. Kunnalla olisi laissa säädetty velvollisuus tuottaa määriteltyjä palveluja.

3. Kunnalla olisi oikeus tuottaa laissa säädetyissä tehtävissä palveluja ilman, että maakunnalla

olisi harkintavaltaa kunnan roolista sote-palveluntuottajana.

4. Kunnalla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja maakunnan kanssa tehtävän sopimuksen

perusteella.

Selvityksen mukaan kunnilla on lainsäädännöllisesti mahdollisuus tuottaa sosiaali- ja

terveydenhuollon palveluita omalla verorahoituksellaan. Malli edellyttää kuitenkin tarkennuksia mm.

nykyisiin yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevään lainsäädäntöön. Samoin

mallia, jossa kunnalla olisi mahdollisuus sopimuksen kautta toimia palveluiden tuottajana on

lähtökohtaisesti mahdollinen kunnan yleisen toimialan puitteissa. Sen sijaan mallit 2 ja 3 ovat

ongelmallisia joko kunnan tai maakunnan itsehallinnon näkökulmasta.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto