Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Tunnista ja tunnusta : Opas vapaan sivistystyön osaamisperusteisen koulutuksen kuvaukseen

Julkaistu:26.02.2020
ISBN:978-952-263-702-4
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-702-4
Asiasanat ja teemat:vapaa sivistystyö, osaaminen, osaamisen tunnustaminen, tunnistaminen
Sivumäärä:27
Info:

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut selvittää osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta. Työryhmä luovutti muistionsa (Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 36/2019) opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.12.2019. Työryhmän ehdotuksessa esitellään yhteisesti sovittu malli osaamisperusteisen koulutuksen kuvaamiseksi. Tämä erillinen opas julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi, jotta malli jatkossa olisi helpommin oppilaitosten käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Hinta:18,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto