Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa

Julkaistu:26.02.2020
ISBN:978-952-327-497-6
URN:http://urn.fi/http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-497-6
Asiasanat ja teemat:yhteiskunnallinen yrittäjyys, yhteisötalous, yritykset, yrityspolitiikka, elinkeinot
Sivumäärä:38
Info:

Suomen hallituksen hallitusohjelman tavoitteena on parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä erityisesti osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien työllistämiseksi. Hallitusohjelma tunnistaa erilaisten yritysten tarpeet niiden kasvun ja uudistumisen mahdollistamiseksi.

Selvityksessä tehtiin tilannekartoitus yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa ja esitetään monipuolisen aineiston havaintoihin perustuen 14 ehdotusta yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta- ja työllistämis-edellytyksien vahvistamiseksi.

Erilaisten yritysten perustehtävässä ja omistusrakenteissa on eroja. Selvityksen ehdotuksissa suositetaan huomioon otettavaksi aiempaa määrätietoisemmin erilaisten yritysten tarpeet mm. julkisissa työllisyys- ja yrityspalveluissa. Yhteiskunnallisten yritysten erilaisuuden ja alueellisen sijainnin eroavaisuuksien takia niiden liiketoiminta- ja työllistämisedellytyksien vahvistamiseksi tarvitaan yritysten tilanteeseen ja tarpeisiin soveltuvia toimenpiteitä liiketoimintamallin valmiuksien, tunnettavuuden, resurssoinnin ja osaamisen lisäämiseksi.

Ehdotukset sisältävät hallitusohjelman tavoitteen jatkotyöskentelyyn politiikkasuosituksia ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kansallista yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen strategiaa varten. Vahva yhteistyö eri hallinnonalojen kesken ja sidosryhmien kuuleminen on syytä varmistaa strategiaa laadittaessa.

Ministeriön yhteyshenkilön tiedot: Lippe Koivuneva, lippe.koivuneva@tem.fi, p. 0295 049 236

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto