Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Arviointiraportti.

Julkaistu:27.02.2020
ISBN:978-952-259-802-8
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-802-8
Asiasanat ja teemat:lasten oikeudet, lapsen oikeudet, osallistuminen, osallisuus, osallistumisjärjestelmät, lapset (ikäryhmät), nuoret, yhdenvertaisuus, kuulemismenettely, Euroopan neuvosto, arviointimenetelmät
Sivumäärä:216
Info:

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata

edistystään lasten osallistumisoikeuksien turvaamiseksi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Arviointityökalu on tarkoitettu jäsenvaltioiden itsearviointityökaluksi, eikä se sovellu maiden keskinäiseen vertailuun tai arvioimiseen.

Työkalun kymmenen indikaattoria tarkastelevat lasten osallistumisoikeuksiin liittyvää lainsäädäntöä ja strategioita, lapsen oikeuksien instituutioita, oikeudellisia ja hallinnollisia sekä valitusmenettelyjä, lasten parissa työskentelevien ammattilaisten koulutusta, lapsille suunnattua viestintää ja osallistumisen foorumeita, palautemekanismeja sekä kansainvälisten sopimusten raportointia.

Oikeusministeriö pilotoi arviointityökalua vuonna 2019 Suomessa. Pilotointihankkeessa tuotettiin käsillä oleva arviointiraportti, joka tarkastelee lasten osallistumisoikeuksien tilannetta Suomessa Euroopan neuvoston arviointityökalun avulla.

Arviointiraportissa lasten osallistumista on pyritty tarkastelemaan hyvin itsekriittisesti, ja lasten osallistumisoikeuksiin liittyviä kehittämistarpeita on tuotu esiin mahdollisimman avoimesti. Arviointiraportin tavoitteena on antaa syötteitä ja sisältöjä meneillään oleviin valtioneuvoston ohjelmiin ja strategioihin palvellen niiden valmistelua.

Hinta:49,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto