Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Paikallisen sopimisen tila ja edistämisen edellytykset: Paikallinen sopiminen –alatyöryhmän selvitys

Julkaistu:14.02.2020
ISBN:978-952-327-495-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-495-2
Asiasanat ja teemat:paikallinen sopiminen, työehtosopimukset, lainsäädäntö, työoikeus, työmarkkinajärjestöt, työelämä
Sivumäärä:110
Info:

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 16.8.2019 annetulla päätöksellä seitsemän alatyöryhmää valmistelemaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä käsiteltäviä asioita. Asettamispäätöksen mukaan paikallista sopimista käsittelevän alatyöryhmä 7:n tehtävänä on selvittää paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksiä.

Paikallisen sopimisen alatyöryhmä keskittyi syksyn 2019 aikana luoman yleiskuvaa paikallisen sopimisen nykytilasta ja sen edistämisen edellytyksistä. Työnsä pohjalta työryhmässä on laadittu oheinen selvitys.

Selvityksessä kuvataan paikallisen sopimisen nykytilaa havainnollistaen paikallisen sopimisen juridista kehikkoa, työehtosopimusten paikallisen sopimisen sallivien määräysten sisältöä sekä osapuolten kokemuksia paikallisesta sopimustoiminnasta. Selvitykseen sisältyy myös kansainvälinen katsaus Pohjoismaiden ja eräin osin myös Saksan ja Alankomaiden työehtosopimusjärjestelmiin ja näissä maissa käytössä oleviin paikallisen sopimisen malleihin. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä kantoja paikallisen sopimisen taloudellisista ja työllisyysvaikutuksista.

Selvitykseen ei sisälly ehdotuksia paikallisen sopimisen edistämisestä. Työryhmä aloittaa ehdotusten valmistelun selvityksen pohjalta vuoden 2020 alussa.

Yhteyshenkilöt: alatyöryhmän sihteerit hallitusneuvos Nico Steiner ja erityisasiantuntija Elli Nieminen, työllisyys- ja toimivat markkinat –osasto, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto