Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke : Työryhmän mietintö 2/2018 : Lausuntoyhtenveto

Julkaistu:10.02.2020
ISBN:978-951-663-034-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-034-5
Asiasanat ja teemat:puolustushallinto, vapaaehtoinen maanpuolustus, VAPE, Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Sivumäärä:100
Info:

Puolustusministeriö pyysi kesäkuussa 2018 lausuntoa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan

lainsäädännön kehittämishankkeen mietinnöstä 62 taholta: eduskuntaryhmiltä, tasavallan presidentin

kanslialta, ministeriöiltä ja muilta viranomaisilta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, reserviläisjärjestöiltä ja

puolustusministeriön hallinnonalan henkilöstöjärjestöiltä. Mietintö oli laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Lausuntopyynnössä pyydettiin erityisesti ottamaan kantaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia

valmiuksia palvelevan koulutuksen määritelmään, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perehdytyskursseihin,

kansainvälisen koulutuksen määritelmään ja koulutusta koskevaan päätöksentekoon sekä eri viranomaisten

valvontatehtäviin.

Lausunnon antoi 46 eri tahoa.

Useat lausunnonantajat pitivät mietinnössä ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja kannatettavina. Nähtiin,

että työryhmän ehdotukset tukevat tavoitteita, jotka koskevat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen

vaikuttavuuden ja paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisäämistä. Toiminnan ohjaus- ja valvontatehtävien

selkeyttämistä pidettiin tärkeänä. Toisaalta mietinnön ehdotuksissa nähtiin myös ongelmallisia kohtia,

jotka liittyivät esimerkiksi Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviin ja toiminnan

valvontaan, erityisesti Puolustusvoimien aseiden valvontaan.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto