Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke : Työryhmän mietintö 2/2018 : Lausuntoyhtenveto
Julkaistu

10.02.2020

ISBN

978-951-663-034-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-663-034-5

Asiasanat ja teemat

puolustushallinto, vapaaehtoinen maanpuolustus, VAPE, Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Sivumäärä

100

Info

Puolustusministeriö pyysi kesäkuussa 2018 lausuntoa vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan

lainsäädännön kehittämishankkeen mietinnöstä 62 taholta: eduskuntaryhmiltä, tasavallan presidentin

kanslialta, ministeriöiltä ja muilta viranomaisilta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, reserviläisjärjestöiltä ja

puolustusministeriön hallinnonalan henkilöstöjärjestöiltä. Mietintö oli laadittu hallituksen esityksen muotoon.

Lausuntopyynnössä pyydettiin erityisesti ottamaan kantaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia

valmiuksia palvelevan koulutuksen määritelmään, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen perehdytyskursseihin,

kansainvälisen koulutuksen määritelmään ja koulutusta koskevaan päätöksentekoon sekä eri viranomaisten

valvontatehtäviin.

Lausunnon antoi 46 eri tahoa.

Useat lausunnonantajat pitivät mietinnössä ehdotettuja muutoksia tarpeellisina ja kannatettavina. Nähtiin,

että työryhmän ehdotukset tukevat tavoitteita, jotka koskevat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen

vaikuttavuuden ja paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisäämistä. Toiminnan ohjaus- ja valvontatehtävien

selkeyttämistä pidettiin tärkeänä. Toisaalta mietinnön ehdotuksissa nähtiin myös ongelmallisia kohtia,

jotka liittyivät esimerkiksi Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviin ja toiminnan

valvontaan, erityisesti Puolustusvoimien aseiden valvontaan.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy