Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Teknologia, investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus : Suomi kansainvälisessä vertailussa

Julkaistu:04.02.2020
ISBN:978-952-327-492-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-492-1
Asiasanat ja teemat:yritykset, tuottavuus, investoinnit, kilpailukyky, elinkeinot
Sivumäärä:72
Info:

Raportissa tarkastellaan talouskasvua talouspolitiikan tavoitteena sekä työn tuottavuutta talouskasvun lähteenä. Tuottavuuskasvun ajureina tarkastellaan teknologian kehitystä ja investointeja. Rakennemuutoksen merkitystä tuottavuuskehityksessä avataan vertailemalla Suomen ja Ruotsin talouden rakenteiden ja tuottavuuden kehitystä. Lisäksi eritellään, mitkä tekijät selittävät talouskasvua Suomen markkinasektorissa. Raportissa haetaan myös syitä ja selityksiä tuottavuuskasvun hidastumiselle niin Suomessa kuin globaalisti. Lopuksi esitetään tarkasteluun perustuvia politiikkajohtopäätöksiä.

Raportin keskeiset havainnot ja johtopäätökset kiteytetään seuraavasti:

- Suomen kansantalouden suurin ongelma on kilpailijamaita alempi työn tuottavuus

- Suomi ei ole hyötynyt kilpailijamaiden tavoin teknologian kehityksestä eikä ICT-investoinneista

- Ruotsin Suomea parempi tuottavuuden kasvu on syntynyt palvelualoilla, erityisesti tietointensiivisissä palveluissa

-T&k-investointien väheneminen ja ICT-investointien kasvun hidastuminen ovat heikentäneet työn tuottavuuden kasvua Suomessa

- Tuottavuuskasvun hidastumisen syyt ovat epäselviä – investointien vähäisyydellä sitä ei voi yksin selittää

- Teknologian murros ja kansantalouden rakennemuutos antavat uuden mahdollisuuden – innovaatiopolitiikkaa olisi vahvistettava.

TEM-yhteyshenkilöt:

Seppo Kangaspunta, neuvotteleva virkamies, puh. +358 50 369 7605, seppo.kangaspunta@tem.fi

Pekka Lindroos, johtaja, puh. +358 50 396 3313, pekka.lindroos@tem.fi

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto