Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Ikäystävällisyyden edistäminen asuinalueilla ja taajamissa

Julkaistu:04.02.2020
ISBN:978-952-361-042-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-042-2
Asiasanat ja teemat:asuinalueet, ikääntyneet, ikäystävällisyys, muistiystävällisyys
Sivumäärä:80
Info:

Väestön ikääntyessä asuinalueiden ikäystävällisyys on tullut yhä tärkeämmäksi kehittämiskohteeksi. Myös muistiystävällisyys korostuu muistisairaiden asukkaiden määrän lisääntyessä. Ikäystävällisyyttä on edistänyt maailmanlaajuisesti etenkin Maailman terveysjärjestö (WHO).

Ikäystävällinen asuinympäristö tukee iäkkäiden asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä huomioi heidän tarpeensa ja voimavaransa. Ympäristö on viihtyisä, helposti hahmotettava ja esteetön. Palvelut ovat saavutettavia ja iäkkäille on tarjolla heille soveltuvia asumisratkaisuja ja kohtaamispaikkoja.

Ikäystävällisyyttä kehitettäessä asuinympäristöjä katsotaan sekä osana koko kaupunkia että yksittäisinä asuinalueina ja suunnittelukohteina. Tässä raportissa ikäystävällisyyttä tarkastellaan kansainvälisten ja kotimaisten esimerkkien kautta. Tarkastelun kohteena on kehittämisen tavoitteet, toimijat ja prosessi sekä rakennetun ympäristön ja osallisuuden edistämisen ratkaisut. Kansainväliset esimerkit ovat kaupunkien ja niiden asuinalueiden kehittämisestä Manchesterissa, Haagissa, Corkissa, Göteborgissa, Oslossa ja Reykjavikissa. Kotimaiset esimerkit tulevat kehittämiskohteista Lapinjärveltä, Savitaipaleelta, Porvoosta, Tampereelta ja Helsingistä.

Eri kaupungit ja asuinalueet ovat kehittämisessä erilaisissa vaiheissa: toisilla korostuvat suunnitelmat ja toiset ovat jo toteuttaneet käytännön ratkaisuja. Selvityksen lopussa on suosituksia ikäystävällisyyden edistämisen ratkaisuista.

Hinta:32,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto