Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Talousnäkymät ja palkanmuodostus : Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 30.1.2020

Julkaistu:30.01.2020
ISBN:978-952-367-063-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-063-1
Asiasanat ja teemat:talousnäkymät, palkanmuodostus, kilpailukyky, ostovoima
Sivumäärä:42
Info:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta hyödyntää arvioissaan valtiovarainministeriön suhdanne-ennustetta, joka on julkaistu VM:n kansantalousosaston Taloudellisessa katsauksessa 18.12.2019.

Vuonna 2019 ansiot nousivat 2,5 % ja kuluttajahinnat 1,0 %. Palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvoi 2,3 % v. 2019.

Sekä ansiotason nousun että inflaation odotetaan kiihtyvän vuosina 2020 ja 2021. Ostovoiman kasvu hidastuu

1,7 prosenttiin vuosina 2020 ja 2021 inflaation kiihtyessä ja palkansaajan sosiaaliturvamaksujen noustessa.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluvat: Juho-Pekka Jortama (VTML), Mika Juutinen (KT), Kalle Karttunen (MTK), Ilkka Kaukoranta (SAK), Mika Kuismanen (SY), Tytti Naukkarinen (SAK), Patrizio Lainà (STTK), Meri Obstbaum (SP), Helena Pentti (SAK), Martti Pykäri (Palta ry), Petteri Rautaporras (Teknologiateollisuus ry), Pekka Sinko (VNK), Pasi Sorjonen (Akava), Marko Synkkänen (VM), Heikki Taulu (Akava), Penna Urrila (EK), Mari Ylä-Jarkko (TK), Markus Sovala (VM, pj.), Mikko Spolander (VM, vpj.), Pasi Koikkalainen (VM, siht.) ja Harri Kähkönen (VM, siht.).

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto