Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto

Julkaistu:28.01.2020
ISBN:978-952-327-479-2
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-479-2
Asiasanat ja teemat:Sanasto, TE-palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, kuntoutus
Sivumäärä:43
Info:

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät keväällä 2019 sanastoprojektin laatiakseen ministeriöiden yhteistyön näkökulmasta keskeisille palveluille harmonisoidut käsitekuvaukset. Projektin tavoitteena oli määritellä käsitteet siten, että niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi säädösvalmistelussa.

Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastossa on 34 palveluihin, suunnitelmiin ja henkilöihin liittyvää käsitettä. Sanastossa käytetyllä asiantuntija-termillä viitataan sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiantuntijoihin että kuntien työntekijöihin. Ammattihenkilö taas viittaa sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattihenkilöihin.

Sanaston käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Lisäksi käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.

Sanastotyö tehtiin työryhmässä, johon osallistui työ- ja elinkeinopalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto