Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia Suomessa : Lausuntotiivistelmä

Julkaistu:24.01.2020
ISBN:978-952-259-799-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-799-1
Asiasanat ja teemat:henkilötiedot, tietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki
Sivumäärä:61
Info:

Osana EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 97 artiklan mukaista arviointia oikeusministeriö on selvittänyt yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiskokemuksia ja toimivuutta Suomessa.

Oikeusministeriö vastaanotti lausunnot yhteensä 75 taholta. Lausunnonantajien joukossa oli sekä viranomaistahoja että yksityisen sektorin edustajia. Lausuntopyynnössä pyydettiin yleisten huomioiden lisäksi lukukohtaisia kommentteja tietosuoja-asetuksesta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpänä hyötynä pidettiin tietoisuuden lisääntymistä niin luonnollisten henkilöiden kuin organisaatioidenkin keskuudessa. Asetuksen soveltamisen ja toimivuuden suurimpana haasteena puolestaan pidettiin asetuksen koettua vaikeaselkoisuutta ja tulkinnanvaraisuutta. Lausunnonantajien näkemykset kansallisen sääntelyliikkumavaran käytöstä vaihtelivat.

Tietosuoja-asetusta kiiteltiin muun muassa rekisteröityjen oikeuksien vahvistamisesta ja tietosuojanäkökohtien tuomisesta osaksi rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden normaalia toimintaa. Kritiikkiä saivat muun muassa tietosuojavaltuutetun resurssit, joita pidettiin puutteellisina, sekä kansallisesti tehty ratkaisu, jonka mukaan viranomaistahoille ei voi määrätä tietosuoja-asetuksen rikkomisesta hallinnollista seuraamusmaksua.

Useat lausunnonantajat huomauttivat tarpeesta päivittää kansallinen julkisuuslaki ja muu erityislainsäädäntö tietosuoja-asetuksen vaatimuksia paremmin vastaavaksi.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto