Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 : Toimeenpanosuunnitelma

Julkaistu:23.01.2020
ISBN:978-952-00-4133-5
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4133-5
Asiasanat ja teemat:potilasturvallisuus, strategia, kehittämisohjelma, omavalvonta
Sivumäärä:40
Info:

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Strategian tarkoituksena on auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on laatinut tämän suunnitelman Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa varten. Työryhmässä oli sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi jäseniä sairaanhoitopiireistä, sosiaalihuollosta, Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä ja sen potilasjaoksesta sekä Potilasvakuutuskeskuksesta. Työryhmän toimikausi oli 1.3.2018–30.9.2019.

Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuudelle. Toimeenpanosuunnitelmaan kootut kansalliset ja alueelliset toimenpide-ehdotukset muodostavat tiekartan potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiselle kuluvalla strategiakaudella vuoden 2021 loppuun mennessä ja siitä eteenpäin strategisen tason toimintana.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää toimenpiteet seuraavilla alueilla:

- Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen kehittämisohjelman laatiminen tilannekuvan perusteella

- Potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisen ohjauksen varmistaminen ja alueellinen kehittäminen

- Potilas- ja asiakasturvallisuuden riskienhallinnan, omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan kehittäminen

- Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä

- Potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin ja seurannan kehittäminen.

Hinta:20,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto