Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

Julkaistu:29.01.2020
ISBN:978-952-287-823-6
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-823-6
Asiasanat ja teemat:lukio, korkeakoulut, työelämä, yhteistyö, tutkimus, tutkimustoiminta, lukiot
Sivumäärä:143
Info:

Uusi lukiolaki edellyttää lukioilta entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen sekä työelämän kanssa. Lisäksi yhteistyön tulisi tukea lukioiden kansainvälistymistä. Raportissa tarkastellaan yhteistyön ja kansainvälistymisen nykytilaa ja haasteita sekä yhteistyön lisäämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Selvitys perustuu lukioiden rehtoreille tehtyyn kyselyyn sekä neljässä lukiossa tehtyihin tapaustutkimuksiin, joissa on haastateltu opettajia ja opinto-ohjaajia sekä abiturientteja.

Rehtorikyselyn perusteella lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen toiminta ja yhteistyö on varsin laajaa ja monimuotoista. Osassa, erityisesti pienissä lukioissa toiminta ei kuitenkaan ole vielä vakiintunutta. Vaikka yhteistyö on suhteellisen laajaa ja monimuotoista, se on toisaalta jossain määrin epäsystemaattista ja koordinoimatonta, ja se perustuu pitkälti yksittäisten toimijoiden ja oppilaitosten välisiin kontakteihin. Lukiolaisten osallistuminen yhteistyöhön näyttäisi olevan sekä rehtorikyselyn että tapaustutkimusten perusteella keskimäärin melko vähäistä, mutta osallistuminen vaihtelee huomattavasti sekä yhteistyömuodon että lukion koon ja sijainnin mukaan.

Yhteistyöllä uskotaan voitavan vaikuttaa kohtalaisen hyvin opiskelijoiden koulutus- ja uravalintoihin. Rehtorit uskoivat yhteistyön vaikuttavuuteen vahvemmin kuin opettajat ja opinto-ohjaajat tai abiturientit. Yhteistyön toteuttamisen keskeisiä haasteita ovat lukiolaiselle aiheutuva lisäkuormitus ja heidän motivointinsa osallistumaan sekä yhteistyön maantieteellinen toteuttaminen ja resursointi.

Hinta:39,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto