Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

 

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet. Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa
Kuva

Lääkäri 2018 : Kyselytutkimus vuosina 2007–2016 valmistuneille lääkäreille

Julkaistu:21.01.2020
ISBN:978-952-00-4128-1
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4128-1
Asiasanat ja teemat:koulutus, lääkärit, terveyskeskukset, tutkimus, tyytyväisyys, työ
Sivumäärä:119
Info:

Lääkäri 2018 -tutkimus on osa viiden vuoden välein toistettavaa poikkileikkaustutkimusten sarjaa, joka aloitettiin kolme vuosikymmentä sitten. Tutkimuksen perusjoukkona olivat vuosina 2007–2016 laillistetut lääkärit (N=6 472), joista otokseen valittiin parittomana päivänä syntyneet (n=3 148). Vastausosuus oli 39 %.

Vastaajista 85 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä ammatinvalintaansa. Lääkärit tunsivat itsensä entistä enemmän työryhmän jäseniksi, ja lähes joka kolmas oli kiinnostunut johtamisesta. Neljäsosa vastanneista oli väitellyt tai teki väitöskirjaa.

Peruskoulutuksen osalta tyytyväisyys sairaalatyön opetukseen oli suurempaa kuin tyytyväisyys terveyskeskusopetukseen. Sairaalaopetukseensa tyytyväisimmät olivat valmistuneet Itä-Suomen ja Turun yliopistoista, ja terveyskeskusopetukseen Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoista. Lääkärit toivoivat peruskoulutuksen sisältävän enemmän etenkin toiminnanohjauksen taitoja.

Erikoistumiskoulutuksessa toteutui parhaiten alan diagnostisten taitojen ja hoitotoimenpiteiden oppiminen. Kehitettävää löytyi erityisesti osaamisen arvioinnin ja oppimistavoitteiden täyttymisen seurannassa. Johtamistaitojen, tutkimus- ja opetustyön sekä terveystalouden opetusta toivottiin lisää. Saman erikoisalan valitsisi vielä 90 % vastanneista.

Lääkäri 2018 -tutkimus toteutettiin kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien sekä Lääkäriliiton yhteistyönä.

Hinta:36,00 €
 
»Valtioneuvoston julkaisuarkisto